DANA TABUNGAN, WAJIB ZAKAT NGGAK YA?
16 Februari 2021

DANA TABUNGAN, WAJIB ZAKAT NGGAK YA?


Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim didunia. Selama ini masyarakat masih mengira apabila mendengar kata “zakat”, maka yang terbenak dalam pikiran hanya baru zakat fitrah, yang mana dikeluarkan pada bulan ramadhan.

Akan tetapi, zakat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap setahun sekali menjelang hari raya idul fitri, sedangkan zakat maal dikeluarkan apabila telah mencapai nishab (jlm batas) dan haul (1tahun). Zakat maal ini tergolong dalam beberapa zakat, seperti zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat emas/perak dan zakat tabungan/simpanan.

Zakat tabungan ialah harta yang kita miliki dan disimpan dalam bentuk tabungan, yang mana harta tersebut berupa uang, emas atau  perak, tabungan pensiun serta deposit dan itu milik pribadi. Zakat tabungan ini wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haul (1 tahun).
Bagaimana Menghitung Zakat Tabungan?Dalam menghitung zakat tabungan setara dengan 85 gram emas. Ada dua pendapat tentang cara penghitungannya, yaitu sebagai berikut.

  1. Menurut sebagian besar ulama, penghitungan tabungan dilakukan pada saat genap satu tahun. Penghitungan haul bermula dari waktu pencapaian nisab. Seseorang cukup melihat saldo awal dan akhir tabungan, lalu mengeluarkan zakatnya 2,5% dari saldo akhir (tidak termasuk bunga untuk bank konvensional).

  2. Menurut ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, apabila tabungan seseorang tidak mengalami fluktuasi atau tetap dalam kurun waktu satu tahun, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah mengalikan nilai 2,5% dengan nilai tabungan. Kalau tabungan itu fluktuatif, maka setiap perubahan berpengaruh terhadap haul tabungan.

Nah sobat, bagaimana dengan tabungan nya selama ini? Apakah sudah mencapai nishab dan haul? Jika sudah, maka segera dikeluarkan yaa. Insya Allah Dompet Sosial Madani siap membantu menghitung dan menyalurkan zakat Anda. Harta bersih dan hati pun tenang.

Semoga bermanfaat

Bagikan artikel ini untuk orang-orang terdekat anda melalui :